21.12.2020 - Sahipkıran & Kış Soltisti - Laden Baygın
Astroloji, karma, felsefe, ezoterik ve okült konulara dair yazılarımı, çevirilerimi, videolarımı ve alıntılarımı bulabileceğiniz web siteme hoş geldiniz.
Zafer Özyiğit Troy Karma & Kehanet Astroloji Ekolü Sola Unitas Yaşam ve Takım Koçluğu

Etiketler

21.12.2020 – Sahipkıran & Kış Soltisti

 

“O ciel, nel cui girar par che si creda le condizion di qua giu trasmutarsi,

quando verra percui questa disceda?”

 

“Ey, döndükçe yeryüzündeki her şeyi düzenlediğine inandığım gökyüzü,

bu kurdu sürecek,

ne zaman yeryüzüne dönecek?”

 

Dante – İlahi Komedya XX  – 13/15

21.12.2020 kış soltistinde yüzyıllardır astronomların, astrologların ve kahinlerin büyük önem verdiği gökyüzü hareketlerinden biri olan Jüpiter – Satürn kavuşumu meydana gelecek. Peki bu kavuşum neden bu kadar önemli ve bizlere neler getirebilir?

Satürn ve Jüpiter astrolojik olarak zamanın iki yöneticisi (Kronos) olarak kabul edilirler. Bulunduğu yeri büyüten ve geliştiren Jüpiter ile kısıtlayıp sınırlandıran Satürn’ün kavuşumu iki zıt ve eşit gücün bir araya gelmesi ile yüzyıllar boyu Dünya üzerinde büyük değişikliklere sebep olmuştur. Bunun sebebi, fütursuzca ilerlediği yönü büyütmeye çalışan Jüpiter’in gelip Satürn’ün acımasız duvarına çarpması ile ortaya çıkan büyük dönüşüm enerjisidir.

Satürn ve Jüpiter yaklaşık her yirmi senede bir kavuşum yapmaktadır. Ancak işin büyülü kısmı bu 20 senelik kavuşumların tam 240 yıl boyunca aynı element altındaki burçlarda gerçekleşmesidir. Buna “Büyük Mutasyon” ya da “Büyük Kavuşum” adı verilmektedir. En son 1842 yılında toprak elementine giren bu döngü; Oğlak – Boğa ve Başak burçlarında 20’şer senelik aralıklar ile 1981 yılında oluşan Terazi burcundaki buluşmaya kadar devam etmiştir. 2000 yılında son kez Boğa burcunda oluştuktan sonra 2020 Aralık ayında olacak kavuşum ile yeni döngüyü hava burçlarına bırakacaktır. Bu kavuşumun her bir elementin aynı burcuna (öncü burca) denk gelmesi ise 60 senelik aralıklar ile gerçekleşmekte ve adına “Küçük Mutasyon” denmektedir. Bu eşsiz döngüde element değişikliğinden iki önceki kavuşumun bir sonraki elemente ait olması ise adeta düzeni bir sonraki aşamaya hazırlamak için yapılan bir ilahi ayarlama gibidir. Bu anlamda 1981 Mart’ında Terazi burcunda meydana gelen ve 2000 yılının Mayıs ayına dek süren bu kavuşum, bizleri önümüzdeki zamanlarda yaşayacağımız inanılmaz teknolojik dönüşümlere, politik ve siyasi sahnede oluşacak değişimlere ufak ufak hazırlamıştır. 1980 ve 2000 yılları arasında ülkemizde ve dünyada sanat, teknoloji, TV, internet, müzik, kişisel özgürlükler, spiritualism, vb birçok konuda sıçramalar gerçekleşmiş ve bizlere gelmekte olan Kova döngüsünün bir demosunu yaşatmışlardır.

 

* wikiwand

Bu kavuşuma farklı kaynaklarda “sahipkıran” denilmektedir. Bu terim yüzyıllardan beri kullanılagelen, özellikle dünya üzerinde büyük değişikliklere sebep olan kişilere de verilen addır. Cengiz Han, Kanuni gibi tarihe damgasını vurmuş kişilere de bu lakabın takılması şaşırtıcı değildir. Haritalarında Jupiter & Satürn kavuşumu olan insanların güçlü ve dönüştürücü etkiye sahip kişiler olacağı aşikardır. İsa’nın ruhsal konuları işaret eden Balık Burcu’nda meydana gelen Jüpiter-Satürn kavuşumunda doğduğuna inanılmaktadır. Güzel vatanımızın kurucusu başkomutan M. Kemal Atatürk de 1881 yılındaki sahipkıran etkisi altında dünyaya gözlerini açmıştır. Yukarıda alıntıladığımız büyük düşünür, henüz 35 yaşında iken İlahi Komedya’yı yazmış olan Dante’nin alıntılanılan bu mısralarında, yine, Büyük Mutasyon’dan bahsettiği düşünülmektedir (*1).

Astroloji tesadüflere inanmaz. Bu anlamda 200 senelik toprak burçlarında oluşan bu döngünün Kova Burcu ile “hava grubuna” geçmesinin 21.12.2020 tarihinde, hem de Kış Soltisti (gündönümü)’nde meydana gelmesi bir sürpriz olamaz! Bir vernel döngüsü tamamlanırken Dünya da Kova çağına adım adım yaklaşmaktadır. Bu gibi büyük göksel hareketlerin etkileri kendilerini daha zamana yayarak göstermektedir. Bu anlamda önümüzdeki 20 sene içerisinde ne gibi etkiler getirebileceğini alt semboliklerle birlikte irdeleyelim:

Bahsi geçen kış soltistinin numerolojik anlamı ayrı bir makale konusu olacağından burada hafif bir şekilde değinmek istiyorum. 21.12.2020 sayılarının toplamı bizi “1” sayısına götürmektedir. Pisagor’a göre 1 Güneş’i temsil eder. Bu durumda altta Aslan enerjisinin de yatacağını görebiliriz. Krallıkların, Devletlerin, güç sahiplerinin disiplin ve otorite kavramlarının, güçlü algısının alt paradigmada sorgulanıp değişim geçireceğini düşünebiliriz (*2).

Tarot’ta 1 rakamı “Büyücü Kartı’na” karşılık gelir. Bu kartta büyücü, yukarıdan aldığı enerjiyi kolaylıkla aşağısı ile paylaşmaktadır. Bu bana Hermes’in “Yukarıda ne varsa Aşağı da O’dur” sözünün duygusunu da veriyor. Kartın sembolizmasında 4 elementin hepsinin yer alması tam da 2020 kavuşumu ile örtüşmekte zira ateş, su, toprak ve hava burçlarındaki 900 yıllık bir döngü tamamlanarak yerini bir yenisine bırakıyor.

 

Elimizdeki bu donelerden yola çıkarak önümüzdeki 20 sene içerisinde teknolojik gelişmelerin ve uzay araştırmalarının hızlanarak artacağını, Kova burcundaki kavuşumunun dramatik hava değişikliklerine ve hatta büyük soğuklara sebep olacağını, bundan kaynaklı yeme alışkanlıklarının dönüşmeye başlayacağını, yeni tür virüslerin ortaya çıkacağını,  astroloji, ezoterizm, okültizm gibi insanın kendini arayışına yardım eden ilimlere ilginin artacağını, kişisel gelişim temalarının farklı şekillerde yenileneceğini, din, inanç sistemlerinin, özgürlük, milliyetçilik, aidiyet duygularının değişeceğini, sosyalizmin tohumlarının ekileceğini, para sistemlerinin online mecralara taşınacağını, yapay zeka ve virtual reality kavramlarının gündelik hayata geçmeye başlaması ile güncel mesleklerin değişeceğini öngörebiliriz. İnsanlar Güneş’in ışığını arkaya alıp Kova’nın verdiği Uranüsyen etki ile konfor alanlarından çıkmaya ve istemedikleri konular ile ilgili başkaldırmaya daha açık olacakları için ülkelerin sınırlarını dahi etkileyecek ayaklanmalar ya da ülkeler arası savaşların bu dönemde gündemde olacağını belirtebiliriz. Yeni lider arayışları ve yeni liderlerin ortaya çıkışları görülecektir. Eşcinsellik ve biseksüellik konularında halkların anlayışında olumlu gelişmeler yaşanabilecektir. Sağlık sektöründe teknolojiye dayalı ve insan ömrünü uzatabilecek ciddi gelişmeler kaydedilecektir.

21.12.2020 tarihli anın haritasına baktığımızda bu ilahi kavuşuma Güneş’in yaptığı olumlu açı insanın içine umut aşılıyor adeta! Artık gizli kapaklı faaliyetlerin daha toplum gözü önünde olacağının ilk adımları atılacaktır. Ülkeler daha şeffaf politikalar izlemek durumunda bırakılacaktır. Ayın da aynı şekilde olumlu açılarda olması yine gelecek günlerde karşılaşılacak zorluklara rağmen bizlere göz kırpmaktadır. Kavuşumun gerçekleştiği yıldız sabitine baktığımızda Amerika’nın dış politika, savaşlar, halk sağlığı konularında ön plana çıkacağını ve bu alanlarda zorluklar yaşayabileceğini görüyoruz. Ülkemizin haritası ile değerlendirdiğimizde ise yabancı ülkeler ile ekonomik ilişkiler ve toplum güvenliği konularında büyümeler ve zorlanmalar görülmektedir. Çalışan sınıf, silahlı güçler ve sivil hizmetler konularında iletişimin çok yoğunlaşacağı ve bu konularda olumlu sonuçlara yönelik zorlu süreçler yaşanacağını bizlere gösteriyor.

Bu tarz büyük göksel buluşmaların asıl amaçlarının insanları, toplumları iyiye yönelik dönüştürmek olduğunu unutmamamız gerekiyor. Kova burcu Uranüs ile ilişkilidir ve Uranüs tüm göksel sembolizmalar arasında ne yapacağı en kestirilmesi zor gezegendir. Kavuşum anının haritasında Mars – Eris kavuşumına tam kare yapan Pluto ne yazık ki sıcak gündemin devam edeceğini, ülke yönetimleri ve hükümetleri dahilinde büyük değişimler yaşanacağını ifade ediyor. Ay düğümlerinin İkizler – Yay aksına da geçmiş olması ile birlikte dini inanışlar ve dini semboller de dönüşüme uğrayacaktır.

  • YN (1): Cahit Sıtkı Tarancı “Yaş otuz beş! Yolun yarısı eder. Dante gibi ortasındayız ömrün.” dizelerinde henüz 35 yaşına yeni varmış gencecik bir adam olan Dante’nin İlahi Komedya’yı yazdığı yaşa gönderme yaparken eminim bu mükemmel eserden ve yazarından ne kadar etkilendiğini de mısralarında bizlerle paylaşmıştı. İtalyan dilinin son halini bu eserle oluşturduğu kabul edilen Dante, İlahi Komedya’yı yazarken astrolojiden okültizme, mitolojiden dine, birçok derin alanı kullanmıştır. Dante’nin de kantolarında bahsettiğine inanılan büyük gezegen döngülerinden Jüpiter Satürn kavuşumunu bu mısralarında anlattığına dair yorumlar bulunmaktadır.
  • YN (2): Tam kavuşumun Türkiye saati ile 20:20’de meydana gelmesi, yine evrenin tezahüründe kontrolümüzün ne kadar az olduğunu, bu düzenin nasıl muhteşem işlediğini bir başka kanıtıdır. Bu bizleri Yengeç’in evine götürüyor. Ülkemizin yükseleni Yengeç. Bu da bizlere değişim rüzgarının birebir halkın üzerinde eseceğini ve ülkemizin köklü bir dönüşüme gideceğinin haberlerini veriyor. Bununla birlikte çift rakamların tekil rakamlara göre daha uğursuz olduğuna inanılır çünkü çoğu inanışta tanrı tektir. Şu ana kadar yaşanılanlar da bu senenin pek de harika geçmeyeceğini zaten gözler önüne sermektedir.

Laden – 02.03.2020

Kaynaklar:

The great mutation and the start of a new era – Raymond Merriman

Conjunctions of Jupiter and Saturn – Donald V. Etz

Tarot and The Journey of Hero – Hajo Banzhaf

Dante and the Doctrine of the Great Conjunctions – Kennerly M. Woody

Dante – İlahi Komedya

The use of Fixed Stars in Astrology – Prof. Anthony Writer

Wikipedia – Great Conjunction

 

Yorum yok

Yorum Yaz

AY MANTRA Önceki Yazı
. Sonraki Yazı

Emeğe saygı lütfen

Laden Baygın

BEDAVA
İNCELE